Prakit Junkhum

หนึ่งคนบนโลกใบนี้ที่สนใจ เทคโนโลยี และอิเล็กทรอนิกส์ มาตั้งแต่ประถม จดโดเมน มาหลายเว็บ แต่ไม่เคยมีคอนเทนส์ ไม่เคยบันทึกความทรงจำ และนี่จะเป็นที่แรก ที่เริ่ม